tour-pool-tool

wat is het?

De Tour-pool-tool is een tool voor het bijhouden van scores in een Tour-de-France-pool.

geschiedenis

Voor zover ik me kan herinneren is dit de vierde versie van de tool. De eerste versie was geschreven door mijn vriend Ruud van Gestel op een MSX-computer. Rond 1997 heb ik met Borland Pascal 6 de tool herschreven tot een PC-applicatie. In 1999 heb ik de tool nogmaals herschreven. Dit maal heb ik het in Java geschreven. Dit was de eerste versie met een grafische user interface.

Ik ben begonnen aan deze versie van de tool in 2003. Sinds toen heb ik meer en meer ervaring opgedaan met het maken van grafische user interfaces in Java.

spelregels

Iedere deelnemer moet een lijst van 15 positieve renners en 3 negatieve renners invullen. Het gaat hierbij niet om doping, maar om de punten die een renner oplevert als hij in de top-10 eindigt van een etappe.

De winnaar van een etappe levert 15 punten op voor iedere deelnemer die deze renner bij zijn positieve renners heeft staan. De nummer 2 van een etappe levert 12 punten op. De nummer 3 levert 9 punten. De nummer 4 levert 7 punten op. De nummer 10 levert 1 punt op.

Een negatieve renner in de top-10 levert een deelnemer hetzelfde aantal punten op, maar dan negatief.

Het blijkt voor de meeste deelnemers heel moeilijk te zijn om 3 negatieve renners te kiezen die niet in de top-10 eindigen. Dit maakt de Tour-pool alleen maar amusanter.

De deelnemers moeten een inleg betalen van vijf euro. Iedere dag krijgt de deelnemer die op die dag de meeste punten behaalt de dagprijs van één euro. Zijn er meerdere deelnemers met het hoogste aantal punten, dan wordt de euro verdeeld over deze deelnemers.

De deelnemer die na afloop van de Tour het hoogste totaal aantal punten heeft behaald, wint de rest van de inleg.

download

Voel je vrij om deze Tour-pool-tool te downloaden en te gebruiken. Klik hier om versie 2.1 van de tool te downloaden. Je kunt de tool starten door java -jar tour-pool-tool.jar in te typen op een command prompt. Je kunt -lang=nl toevoegen om de taal van de user interface te veranderen in Nederlands.

De enige eis is dat een Java runtime of Java SDK is ge´nstalleerd, Java 8 of hoger is vereist. Hier is een link om Java 8 te downloaden van website van Oracle, de eigenaar van Java. Java kan ook via andere websites worden gedownload, maar dan wordt er mogelijk ongewenste toolbars voor je browser meege&iumml;nstalleerd.

Voor deelnemers aan de Tour-pool die door Ruud wordt georganiseerd en die niet zelf de tool willen gebruiken heb ik webpagina's gegenereerd met de standen van de pool van dit jaar en de afgelopen jaren:

Hier zijn de XML-bestanden die gebruikt zijn om de resultaten te genereren:

versies

versiedatumopmerkingen
2.119 juli 2015 Fout opgelost: het rennersoverzicht leidde tot een ArrayIndexOutOfBoundsException.
2.08 september 2014 Fout opgelost: een editie zonder proloog start nu met etappe 1 i.p.v. etappe 0.
1.1624 juli 2011 In de gegenereerd HTML-pagina wordt de editie niet meer met scheidingsteken getoond. Dus 2011 i.p.v. 2,011.
1.157 juli 2011 Genereren van HTML werkte niet meer. Klein foutje ontstaan door een wijziging in een gebruikte library.
1.147 juli 2011 Functies toegevoegd om etappes en teams en renners te importeren van de website van de Tour.
1.1331 juli 2009 Anti-aliasing toegepast in score-diagram. HTML generatie-tool genereert PNG-bestanden i.p.v. GIFs voor plaatjes.
1.1222 juli 2009 Anti-aliasing toegepast bij teksten in score-diagram en bij verticale namen.
1.114 juli 2009 Icoon toegevoegd aan de applicatie van Smarty op een fiets.
1.108 juli 2008 Layout van gegenereerde HTML-pagina's aangepast.
1.95 juli 2008 Layout van tabellen bijgewerkt en tabellen kunnen nu door de gebruiker worden gesorteerd. Vanaf deze versie is Java 5 nodig om de tool te draaien.
1.810 juli 2007 In de gegenereerde HTML-pagina's bevatten de kolommen alternerende achtergrondkleuren.
1.78 juli 2007 In de gegenereerde HTML-pagina's worden namen van deelnemers geroteerd om plaatst te besparen en EUR is vervangen door het Euro-symbool.
1.66 juli 2007 Probleem opgelost in het HTML-generatie tool. Integer-getallen werden geformatteerd met een scheidingsteken voor duizendtallen (bijvoorbeeld 2,007 i.p.v. 2007). Het scheidingsteken is nu verwijderd.
1.530 juni 2007 Ongebruikte variabelen verwijderd. HTML-generatie tool haalt teksten op uit resource-bestanden om HTML-bestanden in iedere taal te kunnen genereren. Insets toegevoegd aan enkele dialogen.
1.414 juli 2006 Probleem opgelost in de berekening van de totale dagprijzen: de dagprijzen worden nu afgerond op centen voordat ze worden opgeteld.
1.35 juli 2006 De tool kan omgaan met teams die uit minder dan 9 renners bestaan.
1.223 juli 2005 "renner" vervangen door "deelnemer" in de deelnemers score overzicht. De URL in de About dialoog.
1.116 juli 2005 Fout opgelost in de berekening van de totalen van de dagprijzen.
1.014 juli 2005 Drie typen etappes geïntroduceerd: normaal, proloog en ploegentijdrid.
0.119 juli 2005 Etappe kan geselecteerd worden door in de grafiek te klikken.
0.109 juli 2005 Probleem opgelost dat data niet correct werden afgedrukt in de grafiek als een deelnemer een negatieve score heeft.
0.94 juli 2005 Aantal fouten in de deelnemerslijst van 2005.xml opgelost.
0.83 juli 2005 Mogelijkheid toegevoegd voor een editie zonder proloog.
0.72 juli 2005 Uitlijning van data in de grafiek is verbeterd. URL in About dialoog aangepast.
0.61 juli 2005 De teamnaam wordt bijgewerkt in het dialoog nadat de teamnaam is gewijzigd.
@statsinvisible@